Red de eikelmuis met uw donatie!

Eikelmuisechtpaar (© Rollin Verlinde / Vilda)

Eikelmuisechtpaar (© Rollin Verlinde / Vilda)

12 juli 2009

De eikelmuis is het zeldzaamste zoogdier van de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Mogelijk zijn er nog maar enkele tientallen in ons land. Hij staat op het punt uit ons land te verdwijnen. De laatste eikelmuizen zitten in het Savelsbos en het Cannerbos. Onderzoek van de Zoogdiervereniging in opdracht van de provincie Limburg en de Gegevensautoriteit Natuur heeft dat aangetoond. Helaas gaat het ook in de rest van Europa slecht met de eikelmuis.

De huidige situatie van de eikelmuis is vergelijkbaar met die van de hamster van vijftien jaar geleden. Het is gelukt om de situatie van de hamster te verbeteren. Met de eikelmuis moet dat ook kunnen.

De Zoogdiervereniging heeft bij de provincie Limburg subsidie aangevraagd voor een onderzoek naar de oorzaken van de achteruitgang van de eikelmuis. Als de provincie de subsidieaanvraag goedkeurt, zal zij toch niet alle kosten subsidiëren. Twintig procent van het geld moet uit andere bronnen komen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn bereid om een beperkt bedrag bij te dragen. Maar ook dan we komen nog steeds € 2.000,- te kort.

Daarom doen we een beroep op u voor een financiële bijdrage. Red de eikelmuis met uw donatie op giro 203737, ten name van Zoogdiervereniging te Arnhem, onder vermelding van ‘Red de eikelmuis’. Elke euro is welkom!

Vergeet niet uw naam en (e-mail)adres bij uw gift te vermelden. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de vorderingen van het onderzoek.