Nieuwsoverzicht 2007

WANTED! Waarnemingen van uitheemse eekhoorns
14 december 2007

In toenemende mate worden er in Nederland uitheemse eekhoorns in het wild waargenomen. Deze kunnen een gevaar opleveren voor onze inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris). De VZZ roept op waarnemingen te melden.

Pluisweek 2007
10 december 2007

Van 3 tot en met 11 november 2007 heeft voor de zesde keer de Braakbal Pluisweek plaatsgevonden. Deze week is georganiseerd door Zoogdiervereniging VZZ onder de vlag van WILDzoekers, de overkoepelende jeugdnatuurclub waar de Zoogdiervereniging VZZ deel van uit maakt.

Hazelmuis bij Vroege Vogels TV
2 december 2007

Elk jaar struint een groep vrijwilligers de bosranden in het Mergelland af op zoek naar nesten van hazelmuizen. Vara's Vroege Vogels ging mee en schonk tijdens hun televisie-uitzending van 24 november 2007 aandacht aan de hazelmuis.

Telmee.nl: Omdat elke soort telt
1 december 2007

De nieuwe website voor het doorgeven van waarnemingen van planten en dieren is een feit! Ziet u wel eens een ree, een konijn of een wezel? Meld dit dan via de website www.telmee.nl.

Grote bosmuizen terug in oud leefgebied
1 december 2007

Tijdens een zoogdierinventarisatie in Zuid-Limburg zijn grote bosmuizen (Apodemus flavicollis) aangetroffen op plekken buiten het bekende verspreidingsgebied van deze soort.

Nieuwsbrief Vleren in Langbroek
20 november 2007

Het eerste jaar van het Vleren in Langbroek project zit erop.

Lees meer over de activiteiten en resultaten in de tweede Nieuwsbrief.

Scheygrondprijs voor Hans Vink
17 november 2007

Tijdens het symposium 'Zoogdierbescherming werkt!' ontving Hans Vink de Scheygrondprijs voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de zoogdierkunde en de zoogdierbescherming.

Boek Wilde konijnen
17 november 2007

Konijnen zijn misschien wel de bekendste in het wild levende zoogdieren van Nederland. Toch weten maar weinig mensen het fijne van hun geschiedenis en leefwijze. Het nieuwe boek Wilde konijnen brengt daar verandering in.

Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren herzien
17 november 2007

Op 17 november 2007 is een voorstel voor een herziening van de Rode lijst gepresenteerd. Ten opzichte van 1994 is de lijst met 4 soorten langer geworden. Een zware klap voor de biodiversiteitsdoelstelling van de rijksoverheid: die wordt op deze manier niet gehaald.

Bultrug terug in Nederland
15 november 2007

Op 15 november werd bij IJmuiden dezelfde bultrug gezien die in mei 2007 in het Marsdiep rondzwom, en eind september 2007 voor de kust van Ierland zwom.

Pagina's

Abonneren op Actueel