NEM Vleermuis Transecttellingen

De landelijke meetnetten ‘wintertellingen’ en ‘zoldertellingen’ leveren niet voldoende gegevens over rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen, gewone dwergvleermuizen en laatvliegers om betrouwbare indexcijfers te genereren. Met de vleermuis transecttellingen wordt, in opdracht van het ministerie van EZ, de twaalf provincies en in samenwerking met het CBS en Alterra, een nieuw zomermeetnet voor juist deze soorten opgezet. De basis van dit meetnet is het jaarlijks herhaald afleggen van een met de auto gereden transect, met een speciale, automatisch geluiden registrerende ‘bat detector’, in voor het vaststellen van die soorten geschikt landschap, op voor het vaststellen van die soorten geschikte momenten in seizoen en avond.

Gezocht: Versterking van NEM VTT team Noord-Holland en Harderwijk

Wij zoeken nog versterking van twee NEM VTT teams in de regio’s Harderwijk en Noord-Holland. Is je interesse gewekt? Stuur een mail naar nemvtt@zoogdiervereniging.nl


Rosse vleermuis (© Wesley Overman)

Wie voeren de tellingen uit?

Het meetnet Vleermuis Transect Tellingen (NEM-VTT) wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. De tellingen worden uitgevoerd in teamverband. In 2013 zijn de eerste teams gestart en jaarlijks breiden we het aantal teams binnen dit meetnet ieder jaar verder uit.