Er kunnen nog veel meer bevers bij!

14 november 2012

Het goed gaat met de bever en daar zijn we erg blij mee. Op 13 november heeft de Zoogdiervereniging een bericht naar buiten gebracht over het succes van de bever. Helaas is de boodschap niet altijd goed opgepakt door de pers.  Het gaat zeker niet ‘te’ goed met de bever: er kunnen zelfs nog veel meer bevers bij.

Op diverse websites en in een aantal kranten is gemeld dat de Zoogdiervereniging stelt dat het ‘te’ goed gaat met de bever en dat nu maatregelen moeten worden genomen. Dat is zeker niet het geval. In tegendeel zelfs: wij zijn juist erg blij dat het zo goed gaat met de bever.

Sinds de bever in 1988 is uitgezet in de Biesbosch, heeft deze zich verspreid over grote delen van ons land. Het is de verwachting dat dit ook de komende jaren doorgaat. Dit is goed nieuws. Niet alleen voor mensen die graag van bevers willen genieten, maar ook voor de natuur. De bever zorgt namelijk voor een vergroting van de biodiversiteit, want veel andere soorten profiteren van het omknagen van bomen en het bouwen van dammen door de bever.

De toename van de bever is dus goed nieuws. Tegelijkertijd vindt de Zoogdiervereniging het wel belangrijk om vooruit te kijken. Als de groei van de beverpopulatie doorzet, wordt de kans op overlast in de toekomst wel groter omdat er plekken zijn in het landschap die nog niet geschikt gemaakt zijn voor de bever. Het bouwen van dammen kan daardoor ook leiden tot een ongewenste vernatting van landbouwpercelen. Daarnaast kunnen bevers dan in dijken graven, wat meestal niet gewenst is.

Dit betekent volgens ons absoluut niet dat er geen bevers meer bij kunnen. Sterker nog, voor een robuuste populatie op de lange termijn is een verdere groei belangrijk.  Wij vinden wel dat waterschappen, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders realistisch moeten zijn en vooruit moeten kijken. Door de komende jaren enkele relatief eenvoudige en goedkope maatregelen te treffen in het landschap, kunnen de bevers zich verder blijven verspreiden en kunnen eventuele problemen in de toekomst worden voorkomen.  Denk hierbij aan het aanleggen van kleine terpen (‘hoogwatervluchtplaatsen’) in uiterwaarden en het voorkomen van de aanwezigheid van stilstaand water tegen de dijkvoet.

Hierover publiceerde de Zoogdiervereniging op 13 november een nieuwsbericht. Ook in het boek ‘Bevers’  komt dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Als water- en terreinbeheerders de juiste maatregelen treffen, kunnen we allemaal blijven genieten van de bever. Dit was ook de gedeelde conclusie van het zeer goed bezochte symposium dat hierover op 13 november is georganiseerd.

Luister voor een correcte weergave van onze visie op de bever naar de radio-uitzending van Radio1 van afgelopen maandag.