Nieuws

Nieuws

2017 Jaar van de Laatvlieger; beter laat dan nooit

De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Laatvlieger. De laatvlieger is een vleermuissoort die voorkomt in steden en dorpen, maar waar we toch weinig over weten. 

Oratie Ruud Foppen in teken van versterken citizen science

Verdere professionalisering van analyse en interpretatie gegevens laat waarnemingen van nog meer waarde zijn.

Op zoek naar bevers bij laag water

Op 29 december 2016 ramde een binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave (NB). Wat was de impact op de bevers die hier langs de Maas leven?

Herkennen van prenten van wasbeerhond, vos en hond

Het herkennen van pootafdrukken kan een goede methode zijn om meer zicht te krijgen op de Nederlandse populatie wasbeerhonden. In de nieuwe Zoogdier worden een aantal tips gegeven.   

Brochure nieuwe wet Natuurbescherming

De nieuwe wet Natuurbescherming geldt per 1 januari 2017. De wet vervangt de Boswet, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In deze brochure staat informatie over de soortbescherming.